Iskolánk jelene

       A Nádszegi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola egy általános műveltséget nyújtó nyitott intézmény, amely a tudás mellett jó szót, emberséget és második otthont ad a gyermekeknek. Olyan iskola, amelynek tanulói tudással, emberséggel felvértezve, alaposan felkészülve lépnek ki az iskola kapuin. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulók szabadidejének helyes kihasználására is, s így iskolánk mellett három csoportban működik az iskolai klub.

Tény, hogy iskolát éltetni, különösen nemzetiségi iskolát csak úgy lehet, ha lelkiismeretesen, szorgalmasan végezzük munkánkat. A 2014/2015-ös tanévben is célunk a korszerű, de mégis stabil értékrenddel rendelkező iskola fenntartása, mely képes megfelelni korunk elvárásainak.
A sok szép eredménynek köszönhetően iskolánk a Galántai járás legszínvonalasabb oktatási intézményei közé tartozik, igazi mondanivalóját egykoron Nietzsche fogalmazta meg:
„Az élet fejlődés, nem magunkért vagyunk,
hanem gyermekeinkért, s egész jelenünk csekélység.
a mai nemzedék célja a jövő nemzedék jobbá nevelése,”

Iskolánk egy modern diákcentrum, melyet fenntartónk, Nádszeg község Önkormányzata az idei nyár folyamán egy pályázati lehetőséget kihasználva felújított. Sor került a nyílászárók cseréjére, a teljes épület hőszigetelésére, s nem utolsósorban a tető rekonstrukciójára. Mindezek nagyon széppé, vonzóvá tették az épületet, s bízom benne, hogy valamennyien nagyon jól fogjuk érezni magunkat az esztétikusabb környezetben.
A megújult környezetben lehetőségeinket és felszereltségünket kihasználva nagy hangsúlyt fektetünk anyanyelvünk, nemzetiségi kultúránk és népi hagyományaink megőrzésére, ápolására. a szülőföld szeretetére, az idegen nyelvek és az informatika alapjainak elsajátítására, a természettudományi tantárgyak színvonalas oktatására, s tehetséges tanulóink felkészítésre a különböző tantárgyi versenyekre.
Korszerűen felszerelt informatikai szaktanteremmel rendelkezünk, ahol minden diáknak és iskolai alkalmazottnak lehetősége nyílik az internet hálózaton keresztül kommunikálni a nagyvilággal.
Tanulóinkat az új tanévben vadonatúj bútorokkal és tansegédeszközökkel felszerelt fizikai/idegen nyelvi és kémiai/biológiai szaktanterem várja, de minden valószínűség szerint legattraktívabb meglepetésűnk számukra a szintén vadonatúj interaktív szaktanterem, ahol egy fantasztikus lehetőségeket magában rejtő interaktív tábla segítségével pedagógusaink játékosan és kreativitásukat felhasználva modern eszközök, programok segítségével fogják őket játszva tanítani.
Az ismeretek állandó bővítése mellett a továbbiakban is nagy hangsúlyt helyezünk a diákok fizikai erőnlétének növelésére és a testnevelési órák megfelelő kihasználására, hiszen tudjuk jól, hogy egyre kevesebb diák leli örömét a sportban, az önfeledt mozgásban. Remélhetőleg az ő pozitív hozzáállásukat is elősegíti új műfüves sportpályánk, mely június óta nagy népszerűségnek örvend, s szeretettel várjuk kipróbálására a sportolni vágyó nádszegi lakosokat is!
Az elkövetkezendő évben is minden alkalmat megragadunk arra, hogy intézményünket még modernebbé, tansegédletek terén még jobban ellátottá tegyük. Köszönöm éppen ezért mindazon támogatóink anyagi segítségét, akik hozzásegítették iskolánkat a felújításhoz, a szaktantermek kialakításához, átépítéséhez, berendezéséhez, s a nyári munkálatok során segítő jobbot nyújtottak
Az új oktatási törvénynek megfelelően a nyár folyamán intézményünk pedagógusai is kidolgozták pedagógiai programunkat, melyben igyekeztünk korunk elvárásainak megfelelő arculatot kialakítani, kihasználva tapasztalatainkat, erényeinket, de természetesen szem előtt tartva lehetőségeinket is.
Ennek garanciája pedagógusaink szakértelme, következetessége és azoknak a nádszegi, királyrévi, alsóhatári és úrföldi szülőknek a bizalma, akik a mi intézményünkbe íratták be gyermekeiket. Köszönjük!

Tisztelt Lakosok! A modern kor találmánya, az internet, lehetővé teszi, hogy Önök is megismerkedjenek mindennapi életünkkel az egész tanév folyamán, s betekintést nyerjenek az intézményünkben folyó oktató, nevelő munkába. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy értékes hozzászólásaikkal intézményünk honlapján – www. alapiskola.sk - közöljék velünk véleményüket, melyet szívesen fogadunk.
Kellemes időtöltést kívánok a honlapunk olvasásához!

Az új tanév küszöbén köszönetet szeretnék mondani valamennyi pedagógusunk nevében mindazoknak, akik segítenek bennünket céljaink elérésében vagy éppen az ehhez szükséges feltételeket biztosítják.
Reméljük kitartó munkánk és lelkesedésünk hosszantartó, jó munkát eredményez és a 2014/2015-ös tanév végére gyümölcsözőnek bizonyul.


Tisztelettel: Mgr. Gútai Mónika
                     igazgatónő

 

 

counter

badge