Szülői szövetség 2011/2012

 

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének nádszegi alapszervezete

 

         A család és az iskola legfontosabb feltétele a kölcsönös bizalom. Hogy a bizalom megszülessen és megmaradjon, hogy többé-kevésbé egységes értékrendet közvetítsünk gyermekeink számára, nagyon fontos a szülők és a pedagógusok állandó kommunikációja, együttműködése.

         Ez a kapcsolat akkor élő, ha a szülők aktívan részt vesznek az iskola életében, nemcsak anyagilag támogatják, hanem jelen vannak a legfontosabb és legünnepélyesebb pillanatokban is. A nádszegi magyar tanítási nyelvű alapiskolában a szövetség tagjai a mindenkori I-IX. osztályos diákok szülei, akiket osztálybizalmiként választanak meg.

 

 

Osztálybizalmiak névsora a  2011/2012-es tanévben:

 

I.o.

   Juhos Zsuzsanna, Lukács Tünde

II.o.

   Juhos Eleonóra, Molnár Andrea

III.o.

   Győri Lívia, Nagy Denisa

IV.o.

   Dobos Anita, Kollárovics Ilona

V.A.

   Gútai Gyöngyi, Kilácsko Erzsébet

V.B.

   Kiss Melinda, Juhos Erzsébet

VI.A.

   Marczibál Zsanette, Sándor Ottó

VI.B.

   Keszi Henrietta, Molnár Miriam

VII.A.

   Gombos Márta, Varga Ildikó

VII.B.

   Egyházi Melinda, Sándor Róbert

VIII.A.

   Németh Mária, Perina Mária

VIII.B.

   Csőz Tímea, Menyhárt Melinda

IX.o.

   Csánó Mária, Juhos Erzsébet

 

 

 

Elnök: Kollárovics Ilona

Alelnök: Sándor Ottó

Pénztáros: Dobos Anita

Jegyzőkönyv-vezető: Nagy Denisa

Ellenőrző bizottság

Elnök: Gútai Gyöngyi

Tagok: Varga Ildikó

                 Sándor Róbert

         A szülői szövetség pénzalapja a szülők által minden diák után évente egyszer fizetendő tagsági díj (az idei tanévtől ez az összeg 8 €/tanuló), további bevételünk a szülői bálból és az iskolánkat, gyermekeinket támogatók adójának 2 %-ból származik.

        

         Ezúton szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik adójuk 2%-át felajánlották iskolánk számára! Kérjük Önöket, adóbevalláskor az idei tanévben is gondoljanak a nádszegi magyar tanítási nyelvű iskolára, gyermekeinkre! 

                   Mindannyiuk bizalmát és támogatását előre is köszönjük!

 

         A tavalyi tanévben elnyertünk egy Pázmány Péter pályázatot az elsősök beíratására, így kaptunk 200 € -t, amiből iskolai tanszereket (füzetcsomag, ceruzák, radírgumi, ragasztó, festékek, füzettartó.....) kaptak a gyerekek. A szülői szövetség működési költségként, szintén pályázat útján a tavalyi tanévben kapott 110,80 € -t.

Nagy sajnálatunkra az idei tanévtől sem az elsősök pályázata, sem a működési pályázat nem kerül kiírásra.

 

Befolyó összegek  (2010/2011)

 

Az előző tanévről megmaradt összeg

601,55 €

Tagsági díj (8 € / család)

1736,00 €

Az adó 2 % (számlára érkezik)

681,41 €

Szülői bál

908,27 €

Működési költség (OTP számlára érkezik)

110,80 €

 

         Feladatunk a szülők folyamatos tájékoztatása az iskolában és az oktatásban történő eseményekről, változásokról. Támogatunk minden lehetőséget, ötletet, melyek a diákok tanulási lehetőségeinek javítását szolgálják.

 

Miben támogattuk iskolánkat a 2010/2011-es tanévben ?

 

         Minden tanév elején megkapjuk az iskola, a pedagógusok által tervezett programok listáját, rendezvények, előadások, versenyek időpontját, s erre épül, ez alapján dolgozzuk ki a szülői szövetség éves tervét.

 

         Az alábbiakban feltüntetjük az általunk támogatott rendezvényeket, versenyeket, előadásokat, programokat, amelyeken iskolánk diákjai részt vettek, és ezúton is szeretnénk gratulálni azon versenyzőinknek, akik méltón képviselték iskolánkat a járási, kerületi és az országos fordulókon. Kívánunk mindannyiuknak további sok sikert!

Előadások, nevezési díjak, jutalmazások és egyéb kiadások

 

KATEDRA (földrajzi, történelmi verseny) nevezési díj

61,80 €

Mikuláskupa

28,07 €

Sítanfolyam – 7. osztály

70,00 €

Barátság kupa

9,75 €

Kidobós bajnokság résztvevői részére

15,00 €

Táncház és táncelőadás

15,00 €

4 földrajzi előadás a Föld világnapja alkalmából

100,00 €

Matematikai versenyek eredményes megoldói részére

100,00 €

Iskolai drogprevenciós és egészségügyi program – 1 előadás

50,00 €

Alkohol és játékszenvedély- 9. évfolyam - 1 előadás

50,00 €

5. osztályba való beíratkozás

 56,00 €

Könyvjutalom – 1-4. évfolyam – Mesemondó + 

                                             Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny

                   - 5-9. évfolyam -Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny         

110,14 €

Zöldség és gyümölcskiállítás - jutalom az 1-3. helyezetteknek (alsó + felsőtagozat)

  57,52 €

Kiadás az adó 2 % - nak igényléséhez

  58,00 €

Farsang - fánkok

  71,50 €

Gyermeknap

 462,23 

Év végi jutalomkönyvek (ballagás, kiértékelés, bizonyítvány)

670,35 

Egyéb (elsősöknek virág, esztrádműsor frissítő, lufik ballagásra, pedagógusaink megajándékozása karácsonyra és pedagógusnapra, frissítők a szülői szövetség gyűléseire, koszorú, postaköltség, stb.)

 535,62 

                                                             Összesen:          2.520,98 €   

 

Útiköltségek

 

Sport

5O. atlétikai olimpiász – Galánta

39,86 €

Magyar Alapiskolák Kispályás Labdarúgó Bajnoksága – Nyugat-szlovákiai döntő

10,52 €

Magyar Alapiskolák Kispályás Labdarúgó Bajnoksága – Országos döntő

  9,30 €

Atlétikai verseny

  9,54 €

Minifutbal – regionális mérkőzés – Galánta

89,42 €

Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

58,17 €

Nagyszombat – labdarúgó bajnokság – számláról utalva!

67,05 €

Kidobós verseny - Galánta

28,40 €

Kidobós verseny – Galánta - körzeti forduló

31,00 €

Kidobós verseny – Galánta – járási bajnokság

22,18 €

                                                                                    

Magyar nyelv

Mesemondó verseny - Pered

10,00 €

Mesevetélkedő - Pered

7,60 €

Szép Magyar Beszéd

6,80 €

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny

17,00 €

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny – járási forduló

22,84 €

Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny – országos elődöntő

5,20 €

Ipolyi Arnold Magyar Mesemondó Verseny

9,40 €

                                                                  

Matematika

Matematika olimpiász – járási forduló

18,72 €

Matematika olimpiász - Nagyszombat

14,06 €

Matematika verseny – Pitagorász - Galánta

15,70 €

                                                                  

Egyéb

Történelmi vetélkedő – Régis Hungária – Újvár – kerületi + országos

57,86 €

KATEDRA - Dunaszerdahely

13,80 €

Pislákoló mécs – bibliai szavalóverseny Komárom

25,20 €

                                                                  

                                                      Összes útiköltség:      589,62

                                                                                                                                           -67,05

                                                                                522,57 €     

 

Pénztári kiadások összesen:   2520,98 €

                                                522,57 €

                                              3043,55 €

 

 

Elszámolás

 

 

Pénztár:

Kezdés – 2010.09.01.

601,55 €

Bevételeink:      tagsági díj – 1736,00 €

                         szülői bál -     908,27 €

bankszámláról a pénztárba -   400,00 €

3.044,27 €

Kiadásaink:

3.043,55 €

Végösszeg – 2011.06.30.

602,27 €

 

 

Számla (Slovenská sporiteľňa)

Kezdés – 2011.01.01.

2.329,37 €

Bevételeink:  kamat –         1,35 €

                     adó 2 % -   681,41 €

682,76 €

Kiadásaink:   pénztárba átutalva -      400 €               

490,63 €

                     számlavezetés, utalások-   23,58 €

 

                    útiköltség átutalva -        67,05 €

 

Végösszeg – 2011.05.08.

2.521,50 €

 

 

Számla (OTP)

Kezdés – 2011.01.01.

378,54 €

Bevétel:

110,80 €

Kiadás:

211,71 €

Végösszeg – 2011.06.30.

277,63 €

 

A 2011/2012-es tanév

 

Az előző tanévről megmaradt összeg (pénztár)

602,27 €

Tagsági díj (8 €/ tanuló)

1816,00 €

OTP számla

277,63 €

SLSP számla

2.521,50 €

 

 

Az iskola által kért támogatások

 

         Ahogy minden tanév, az idei is mozgalmasan indult. Ez a szeptember annyiban különbözött az előző években megszokottaktól, hogy minden diák után több lett az iskolakezdéshez szükséges befizetni való összeg. Mindenki maga kellett, hogy megvásárolja a hiányzó taneszközöket, füzeteket, munkafüzeteket. Ezen kiadások támogatását az idei tanévtől már nem a Pázmány Péter Alapítványtól, az iskolán keresztül kapják a tanulók, hanem a Bethlen Gábor Ösztöndíjpályázaton keresztül, személyesen mindenki, aki időben (június végéig) nyújtott be sikeres pályázatot.

         Az iskola megreformálásának köszönhetően évente újabbnál újabb változások vannak a tanításban. Így lett kötelező már harmadik osztálytól az angol nyelv tanulása és az informatika is. Sajnos a bevezetett változások nem garantálják a zökkenőmentes tanítást – a tankönyvhiány minden évben probléma. Ezért is kértek a pedagógusok idén szeptemberben a szülői szövetségtől egy nagyobb összegű támogatást az alsótagozaton használatos angol tankönyvek megvásárlására. Az elkövetkezendő években minden 3-4. osztályosnak biztosítva van az angol nyelvű oktatása.

         A modern kor kívánalma, hogy a tanulók mindegyike tudja használni a számítógépet.  A pedagógusok már más információforrásokat és segédeszközöket is felhasználhatnak a tanítás során. Pár éve jelent meg az oktatásban az interaktív tábla használata, s a tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak hatékonyabb a pedagógusok munkája, hanem a diákok körében is fergeteges sikert aratott a technika eme új vívmánya.

         A már meglévő 1 darab interaktív tábla nagyon kevésnek bizonyult ennyi osztály számára, éppen ezért, az iskola pedagógusai támogatást kértek tőlünk egy új tábla megvásárlásához. A szülői szövetség vezetőségi tagjai ezt a kérést pozitívan bírálták el. Pár évvel ezelőtt is segítséget nyújtottunk a számítástechnikai terem felújításához, s úgy döntöttünk, az idén is támogatjuk az iskolát egy nagy összeggel, hogy ezzel is segítsük a pedagógusok munkáját és javítsuk gyermekeink tanulási lehetőségeit.

 

 

Kiadások, támogatások a 2011/2012-es tanévben

(szeptember-november)

 

Angol tankönyv a 3-4. évf. számára – 56 drb

-         518,00 €

Hozzájárulás az interaktív táblához

-         1.200,00 €

KATEDRA verseny  nevezési díjai

-         163,40 €

Papírgyűjtésből származó bevétel

+ 512,00 €

A tanulók kiértékelése – papírgyűjtés (vásárlási utalvány az INTERVYT üzletében + csokoládé)

-         94,56 €

Gyümölcs– és zöldségkiállítás kiértékelése (gyümölcskosarak)

-         54,00 €

Drogellenes előadás támogatása: Karesz végakarata

-         50,00 €

Jutalomkönyvek vers- és prózamondó versenyre, mesemondóra

-         109,06 €

Egyéb kiadások (bélyegző, virág elsősöknek tanévnyitóra)

-         33,53 €

 

         A jövőben folyamatosan frissítjük majd az aktuális eseményeket, így minden érdeklődő figyelemmel kísérheti munkánkat. Mint látható, igyekszünk a szülői szövetség anyagi kereteihez képest maximális mértékben támogatni iskolánkat, gyermekeinket, így a szülők által befizetett évi tagsági díj, a szülői bál, az adó 2 %-ból bejövő összeg és az esetleges szponzori támogatások jó helyre kerülnek, valamilyen formában minden gyermek, kisebb és nagyobb is részesül belőlük.

 

         A Szülői Szövetség nevében              Dobos Anita          és      Kollárovics Ilona

                                                       pénztáros                                elnök

 

        

 

 

counter

badge