Magyar versenyek és további szép eredmények 2023/2024

Névfelvételi ünnepségünk alkalmával Petőfi Sándornak tett ígéretünkhöz híven iskolánk ebben az évben is számos magyar nyelvű és kulturális versenybe kapcsolódott be. 

Kincskeresők – az SzMPSz és a Mentor TT helyi értékeket kutató diákok konferenciája.

Iskolánkat két tanuló képviselte. Balázs Vanda 9. oszt. tanuló a királyrévi Schnábelt Dóra Falumúzeum tárlatának egy részét mutatta be munkájában, amelyet a zsűri aranysávos besorolással értékelt. Felkészítő pedagógusa Szabó Gabriella tan.néni volt.

Szabó Luca 5. oszt. tanulónk egy példaképről, az édesapjáról írt, akit magyar-latin szakos tanár létére nemzetközi szintű feltalálóként tisztelhetünk községünkben. Luca munkáját a zsűri szintén aranysávos besorolással értékelte. Felkészítő pedagógusa Rákász Katalin tan.néni volt.

Cogito esszépályázat, amelyet az SZMPSZ Pozsony-Szenc TV és a pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium hirdetett meg, hogy a 14-16 éves fiatalok között feltérképezze a fiatalok kulturális életét, gondolkodását és véleményét. Iskolánkat Balázs Vanda 9. oszt. tanulónk képviselte a Milyen metaverzum vár ránk c. esszéjével. Felkészítette őt Szabó Gabriella tan.néni.

Az Anyanyelvi vetélkedő idén Negyeden a Csemadok TV szervezésében zajlott, ahol Balázs Vanda, Menyhárt Leonard (9.o.) és Puskás Norina (7.o.) mérettették meg magukat. Felkészítőik Szabó Gabriella és Fülöp Leona tan.nénik voltak.

A Hungarikum Vetélkedő online formában zajlott és többfordulós volt. A tanulók a hungarikumokkal ismerkedtek meg, ill. feladatokat kaptak a hungarikumok felhasználásával kapcsolatban. A résztvevő csapatok a következők voltak:

Nádszegi zsiványok – Balázs Vanda, Fitos Dávid, Šimko Hunor (9.o.) – felk. ped. Szabó Gabriella

Karolina pincéje – Győri Bence, Sárkány Ronald, Szabó Karolina (8.A) – felk. ped. Szabó Gabriella

Hungarikum lányok – Juhos Dorka, Győri Orsolya, Puskás Norina (7.o.) – felk. ped. Fülöp Leona

A Pislákoló mécses vers- és prózamondó verseny Komáromban került megszervezésre. A diákok istenes versekkel készültek és szép eredmények születtek. Dobos Lili 8.A osztályos tanulónk bronzsávos minősítést kapott. Felkészítője Dobos Enikő tan.néni volt. Krastenics Vivien a 8.B -ből indult a versenyen. Ő is bronzsávos besorolást kapott, felkészítője Énekes Rozália hitoktató kolléganőnk volt.

A Katedra – alsó tagozatosok irodalmi versenyén a 4. osztályból a Tücskök csapata képviselte iskolánkat. A csapat tagjai voltak: Csáno Noémi, Csörgő Levente, Takács Hunor. Felkészítőjük Varga Edit tan.néni volt.

A Katedra – Pénzes István anyanyelvi vetélkedő többfordulós, levelezős verseny, amelyen a döntőbe két csapatunk is bekerült. A Nácccegiek csapat tagjai:  Menyhárt Zsolt, Sárkány Hanna, Sárkány Ronald a 8. évfolyamból, az Őrült mókusok csapatának tagjai: Győri Orsolya, Juhos Dorka, Kohel Ronald a 7. osztályból. Felkészítőjük Fülöp Leona tan.néni. Az országos megmérettetés június 13-án zajlik Nyitrán, az elért eredményről majd a későbbiekben írunk.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny több fordulós online verseny volt a felső tagozatos diákok részére, amelyen több tanulónk is indult.

Az 1. forduló tanulói: 5. évf.: Agh Daniela, Balogh Borbála, Juhos Denissza, Nagy Viktória, Pint Zoé, Szabó Luca – felk. ped. Szabó Gabriella, 6. évf.: Farkas Vivien, Mészáros Csenge – felk. ped. Fülöp Leona, 7. évf.: Juhos Dorka, Nagy Bettina, Puskás Norina – felk. ped. Fülöp Leona, 8.A: Sárkány Ronald, Szabó Karolina – felk. ped. Szabó Gabriella, 8.B: Vavrek Zsófia, Menyhárt Zsolt – felk. ped. Fülöp Leona

A 2. forduló, vagyis az országos megmérettetésen részt vett tanulók: 5. évf.: Balogh Borbála, Juhos Denissza, Nagy Viktória, Pint Zoé, Szabó Luca – felk. ped. Szabó Gabriella, 6. évf.: Mészáros Csenge – felk. ped. Fülöp Leona, és a 7. évfolyamból Juhos Dorka, Puskás Norina – felk. ped. Fülöp Leona

A Kárpát-medencei döntőbe, amely Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetemen zajlott, egy tanulónk került be, a 6. évfolyamból Mészáros Csenge. Felkészítője Fülöp Leona tan.néni.

Tompa Mihály vers- és prózamondó versenyen a tanulók vers és próza kategóriában versenyeznek.

A járási forduló Galántán zajlott, ahol a következő eredmények születtek:

2. oszt.: Zubaj Damian – aranysáv, 1. helyezett, felk. ped. Fábrik Katalin

5. oszt.: Peller Alíz – bronz sáv, felk. ped. Szabó Gabriella

6. oszt.: Bugár Zsombor – ezüstsáv, felk. ped. Fülöp Leona

8.A: Dobos Lili – ezüst sáv, felk. ped. Dobos Enikő

8.A: Sárkány Ronald – bronzsáv, felk. ped. Szabó Gabriella

8.B: Krastenics Vivien – bronzsáv, felk. ped. Fülöp Leona

8.B: Menyhárt Zsolt – bronzsáv, felk. Menyhárt Denisa

Az országos elődöntőbe Zubaj Damian, 2. osztályos diákunk, jutott be, ahol ezüstsávos minősítést ért el.

Az Ipolyi Arnold népmesemondó verseny területi fordulója Zsigárdon zajlott. Iskolánkat képviselték a 3.A-ból Pint Vajk, bronz sávos minősítéssel, felkészítő tan.néni Kósa Anna, a  8.B-ből Kovács Tamara és Menyhárt Zsolt, mindketten ezüstsávos minősítéssel. Felkészítőjük Fülöp Leona tan.néni és Menyhárt Denisa volt.

A Kaszás Attila versmondó fesztivál évente Komáromban kerül megszervezésre. Iskolánkat Dobos Lili 8.A osztályos tanuló képviseli majd június 15-én. Felkészítője Dobos Enikő tan.néni.                                                                             

A Csillagoknak teremtője országos népdalverseny megszervezését hosszú évekre visszamenően a Széchenyi István Alapiskola és Óvoda vállalja Felsőszeliben. Iskolánkat a következő tanulók képviselték:

 A 4. osztályból Csáno Noémi, aki imregi népdalcsokrot énekelt és aranysávos minősítést kapott. Felkészítője Kempski Sára, az iskola Kisénekkarának vezetője volt.

A 8.B osztályból Kovács Tamara és a 6.osztályból Bugár Zsombor előadásmódját  ezüstsávval értékelte a zsűri. Felkészítőjük Fülöp Leona tan.néni volt.  

A Gyermekénekkarok járási seregszemléjén Diószegen megmérettette magát iskolánk Kisénekkara, amely ebben a tanévben, szeptemberben alakult 16 taggal az alsó tagozatos kisdiákokból. A szereplésre ezüstsávos minősítést kaptak. Vezetőjük Kempski Sára.

Szép eredmény született a Poznaj slovenskú reč járási fordulóján Tallóson. Iskolánk 8.A osztályos tanulója, Sárkány Ronald bronzsávos minősítést kapott.

Iskolánk kis matematikusai a Pitagoriász járási fordulóján a következő kategóriákban vettek részt: 

P3 kategória: Árvai Marcell, Czakó Dávid, Lukács Ádám. Felkészítő: Fitos Ágnes tan. néni.

P5 kategória: Juhos Denissza, Pint Zoé, Szabó Luca. Felkészítőjük Csőz Mónika tan.néni.

P7 kategória: Juhos Dorka. Felkészítő: Csőz Mónika t. néni

A szép eredményekhez és iskolánk méltó képviseletéhez a különféle versenyeken minden diákunknak és a felkészítő pedagógusoknak szívből gratulálunk!!!   

További szép eredmények a 2023/2024-es tanévben

Iskolánk történelem-földrajz szakos pedagógusa, Pint Szabolcs minden évben felkészíti a tehetséges tanulókat a Vámbéry Ármin földrajzversenyre, amelynek a Dunaszerdahelyen megrendezésre kerülő országos döntőjébe ebben az évben diákjaink is eljutottak. A Dervisek lányruhában nevet viselő csapatunk tagjai Nagy Bettina (7.o.), Pint Zoé (6.o.) és Puskás Noel (7.o.) voltak. A tanulók a 7. helyezést hozták el.

Ugyancsak bejutottak Nyitrán a Katedra történelmi verseny országos döntőjébe iskolánk 9. osztályos tanulói, akik a 12. helyezést érték el. Ez a csapat a Névtelenek nevet választotta, de itt felfedjük a tagok kilétét: Fitos Dávid, Lukács Máté, Šimko Hunor. 

Iskolánk hitoktató kolléganője, Énekes Rózsika minden évben felkészíti iskolánk diákjait a Bibliai olimpiászra. Egész évben szép eredményeket értek el, mígnem eljutottak Komáromba, az országos döntőbe. Az igényes versenyfeladatok sikeres megoldói voltak, és az országos versenyen a 14. helyet érték el Almási Árpád – 7. o., Győri Kamilla – 7. o. és Sárkány Ronald – 8. o. tanulók.

Az idegen nyelvi versenyek közül az EnglishStar verseny örvend a legnagyobb népszerűségnek. Alsó és felső tagozatos tanulóink is képviselték iskolánkat a nemzetközi versenyen, ahol kiemelkedő eredményeket értek el. A legsikeresebb megoldók: Sárkány Ronald – 100%, Németh Félix – 97%, Németh Izabella – 97%, Pollák Dorka – 97%. Felkészítő pedagógusaik Kósa Anna, Szabó Gabriella és Táčik Adrianna volt.

A sportversenyek területén idén a focibajnokságokra jelentkeztek be alsó és felső tagozatos csapataink, ahol a McDonald´s CUP – minifoci-bajnokságon az alsó tagozatos csapatunk a járási fordulón Szeredben a kiváló 2. helyezést érték el.

A felső tagozatos fiúk SFZ minifoci-bajnokságán az 5-6. évfolyamból, a járási fordulón Szeredben a szép 4. helyezést hozták el. Elkísérték és buzdították őket Oravecz Flóra és Borka Hajnalka kolléganők.

Szeretettel gratulálunk iskolánk minden diákjának és felkészítő pedagógusának az elért szép eredményekhez. A Szülői szövetségnek pedig ezúton köszönjük a versenyek regisztrációs díjainak térítését.

Mgr. Szarka Zsuzsanna